NIGIRI & SASHIMI

NIGIRI (2 pieces per order)

select ingredient on top of rice ball

SASHIMI (3 pieces per order)

select  ingredient only

AVOCADO
$0.00
BBQ EEL
$0.00
CRAB STICK
$0.00
EGG
$0.00
MACKEREL
$0.00
OCTOPUS
$0.00
RED SNAPPER (Sushi)
$0.00
SALMON (Sushi)
$0.00
SALMON EGG
$0.00
SASHIMI COMBO
$0.00
SHRIMP (Sushi)
$0.00
SMELT EGG
$0.00
SMOKED SALMON
$0.00
SQUID
$0.00
TOBOKI
$0.00
TUNA
$0.00
WHITE TUNA
$0.00
YELLOW TAIL
$0.00
Checkin successfully
获得积分奖励:
我的积分
已签到 0
Checkin Record
Time Points Detailed description