NIGIRI & SASHIMI

NIGIRI (2 pieces per order)

select ingredient on top of rice ball

SASHIMI (3 pieces per order)

select  ingredient only

AVOCADO (Nigiri or Sashimi)

AVOCADO (Nigiri or Sashimi)

$0.00

BBQ EEL (Nigiri or Sashimi)

BBQ EEL (Nigiri or Sashimi)

$0.00

CRAB STICK (Nigiri or Sashimi)

CRAB STICK (Nigiri or Sashimi)

$0.00

EGG (Nigiri or Sashimi)

EGG (Nigiri or Sashimi)

$0.00

MACKEREL (Nigiri or Sashimi)

MACKEREL (Nigiri or Sashimi)

$0.00

OCTOPUS (Nigiri or Sashimi)

OCTOPUS (Nigiri or Sashimi)

$0.00

RED SNAPPER (Nigiri or Sashimi)

RED SNAPPER (Nigiri or Sashimi)

$0.00

SALMON (Nigiri or Sashimi)

SALMON (Nigiri or Sashimi)

$0.00

SALMON EGG (Nigiri or Sashimi)

SALMON EGG (Nigiri or Sashimi)

$0.00

SASHIMI COMBO

SASHIMI COMBO

$0.00

SHRIMP (Nigiri or Sashimi)

SHRIMP (Nigiri or Sashimi)

$0.00

SMELT EGG (Nigiri or Sashimi)

SMELT EGG (Nigiri or Sashimi)

$0.00

SMOKED SALMON (Nigiri or Sashimi)

SMOKED SALMON (Nigiri or Sashimi)

$0.00

SQUID (Nigiri or Sashimi)

SQUID (Nigiri or Sashimi)

$0.00

TOBOKI (Nigiri or Sashimi)

TOBOKI (Nigiri or Sashimi)

$0.00

TUNA (Nigiri or Sashimi)

TUNA (Nigiri or Sashimi)

$0.00

WHITE TUNA (Nigiri or Sashimi)

WHITE TUNA (Nigiri or Sashimi)

$0.00

YELLOW TAIL (Nigiri or Sashimi)

YELLOW TAIL (Nigiri or Sashimi)

$0.00